(iFinnmark)

I 1928 startet det som har utviklet seg til kanskje tidenes reiselivsskandale. Gjennom mange steg står vi nå igjen med dette: En kommersiell aktør kan på en kynisk måte melke turistattraksjonen Nordkapp. Mens lokalbefolkningen tar all belastning med turismen, havner pengene i lomma på Rivelsrud-familien og det børsnoterte selskapet Scandic.

53,6 millioner kroner i 2017 bare i bompenger, altså for å se på naturen – som er allemannseie er forkastelig og strider imot en hver allmenn rettsoppfatning.

Vi aner ikke hva Rica har sagt til Nordkapp kommune for å få politisk ledelse på en slik linje som man har lagt seg på. Men det som er helt sikkert er at resten av Norge ler av Nordkapp kommune.

Her sitter en kommune på en av Norges største skatter og vil gi den fra seg! For almisser i et fond, med noen skarve millioner årlig. Det er utenfor enhver fatteevne, man kan rett og slett ikke begripe hva de holder på med.

For å sette det i perspektiv. Hva om Rica hadde kommet til Torgalmenningen i Bergen, foran Nidarosdomen i Trondheim eller til Ishavskatedralen i Tromsø. Her hadde de da satt opp en bom hvor folk skulle betale 300 kroner i lomma på en internasjonal hotellkjede for å få adgang.

Det er rett og slett ikke til å fatte. Tror man tromsøværingene, bergenserne og trønderne hadde funnet seg i det?

Kjære Nordkapp kommune, hvordan tror dere dette ser ut fra andre steder i landet? Folk sitter og ler av dere politikere som ikke evner å stå på kravene, ikke evner å kjempe for det som rettmessig er deres. Det som skal være verdier som skal videreføres til deres etterkommere i lokalsamfunnet. De vil ikke tilgi dere for å gjøre noe slikt når dere faktisk har mulighet til å gjøre noe med det i områdeplanen.

La oss ta et eksempel. En person eier et stykke jord, og så ligger det et hotell i nærheten. Det kommer da tre-fire aktører og vil bygge hotell i samme området og drive næring. Du som eier vil tjene penger på det. Hva gjør du? Jo, du slipper dem til. Linja Nordkapp kommune velger er fullstendig ulogisk. Rica ønsker selvfølgelig å videreføre monopolet og ha sugerør inn i Nordkapplatået for all fremtid, da er det ansvarlig politikere som må stoppe dem og ivareta lokalsamfunnets side.

Kommunen er neppe de riktige til å drive kommersiell virksomhet på platået, men de bør eie parkering, og gjerne tomtene. Kommunen kunne da festet ut til flere aktører, for eksempel Scandic og Hurtigruta. På den måten kunne Nordkapp-befolkningen dra gevinst av virksomheten. I tillegg får man da konkurranse, og et bedre produkt for turistene. De kan da velge og det er opp til leverandørene å tilby det beste produktet.

Grunneieren FeFo er et organ man skulle tro sto på befolkningen i Finnmark sin side, og ikke gjorde knefall for et svensk børsnotert selskap.  De må nå forstå at Nordkapplatået er hjørnesteinsbedriften i kommunen, og må selge til kommunen.

Vi ser at FeFo ved samfunnskontakt Robert Greiner viser til at mulighetene til FeFo er begrenset. Men det FeFo burde ha gjort, var å selge eiendommen til Nordkapp kommune og la lokalsamfunnet forpakte den. Akkurat det hopper Greiner glatt over.

LES OGSÅ: Nordkapp, FeFo og Nordlys

Det han heller ikke kommenterer er det at avtalen slik den er lagt opp, er åpenbart urimelig. En avtale som er åpenbart urimelig må kunne lempes og settes til side. Forutsetningene er også åpenbart forandret siden avtalen ble inngått. Om advokater kommer med pågang, er det ingen grunn til å la seg true. Det ligger altså syltynne begrunnelser bak.

Det som er mer nærliggende å tro, er at FeFo er opptatt av sine egne interesser, og at de står på finnmarkingenes side ser man ingen tegn til. FeFo mener åpenbart de får lite penger fra Nordkapplatået i dag. De ser for seg at de kan sitte og skumme fløten i et evighetsperspektiv. De skal mangedoble leieprisen, det har styreleder Bente Haug sagt.

Sannheten er at FeFo har solgt masse eiendom. Det er ingen presedens for at FeFo ikke kan selge Nordkapplatået til Nordkapp kommune. Kommunen og FeFo har fullstendig motstridende interesser.

Når Bente Haug prater om å ivareta finnmarkingene og stå på finnmarkingenes side, er det med respekt å melde rent vrøvl. Jeg har tilgode å høre en eneste finnmarking som står på Bente Haugs side. Hun ivaretar FeFos interesser, ingen andres.

LES OGSÅ: FeFo må forsvare finnmarkingenes interesser

LES OGSÅ: Bente Haug svarer Fjellheim: Vi ønsker oss ikke økte inntekter, som han påstår

I en lukket prosess med hemmelige møter mellom Scandic og kommunen, dobbeltroller og sjokkerende mangel på dømmekraft fra sentrale personer, har denne saken fått utvikle seg til å bli en av finnmarkshistoriens største skandaler. Befolkningen er holdt i blinde om hvilke betenkninger som ligger til grunn og hva som er sagt og gjort i hemmelige møter.

LES OGSÅ: Skivebom fra Skjalg Fjellheim

Men det er enda tid å gjøre noe. Rettssak eller ikke, nå må Nordkapp kommune stå på befolkningens side. Stå opp for lokalsamfunnet, gjør opprør mot FeFo og krev å få kjøpe. Kommunestyremøtet på torsdag blir lakmustesten. Med flere utmeldinger fra Arbeiderpartiet i Nordkapp, har de ikke lengre flertall. Det kan altså skje at flertallet tar det eneste riktige valget.

Står politikerne i Nordkapp på befolkningens side, eller Ricas?