Her bruker Sea King-en et genialt triks for å berge fiskebåt: – Har aldri vært brukt før, så vidt jeg vet

Det var den 70 fot lan­ge fis­ke­bå­ten Ris­vik som fikk pro­ble­mer på sør­si­den av Sør­øya søn­dag for­mid­dag.