Her mistet de flest innbyggere i første kvartal: – Det er ikke bra i det hele tatt

De nye befolkningstallene er dystre; i løpet av første kvartal 2020 har kun fire kommuner opplevd en vekst i befolkningen. Ordførerne mister likevel ikke fatningen, og fortsetter å jobbe mot trenden.