Gå til sidens hovedinnhold

Hev anker! - Finnmark og Troms

Finnmark og Troms står nå sterkt. Finnmark og Troms er en av 11 fylker i Norge, og Finnmark og Troms har nå en felles stemme som skal klinge høyt og klart.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er det en rekke lovforslag som må fremmes i Stortinget, og slik jeg ser det er det ingen tid å miste. Følgende lovforslag må fremmes for Stortinget øyeblikkelig av Finnmark og Troms:

1. Kun faglærte lærere skal få jobbe i skolen og kulturskolen. Det skal kun tilbys 100% stillinger. All skole og kulturskole i Norge skal dekkes av Staten med øremerkede midler. Forrige gang lovforslaget var oppe i Stortinget ble det stemt ned. Galskap.

Også sykepleiere skal kun tilbys 100% stillinger.

2. Alle kommuner i Norge skal ha svømmebasseng og kvalifisert svømmeopplæring. Staten skal dekke alle de kommunale utgiftene med øremerkede midler, samt at alle kommuner skal ha treningssenter og treningshall som skal dekkes av Staten med øremerkede midler.

3. Forby sosial dumping i fiskeindustrien, Hurtigruten, Skolen og alle andre plasser. Jobber i fiskeindustrien skal tilbys nordmenn med gode lønninger man kan leve av. Jobber i fiskeindustrien og foredling av råvarer skal spres utover hele Finnmark og Troms. De enorme inntektene fra fiskeindustrien skal komme Finnmark og Troms til gode på alle måter. Reiseliv og lokale og regionale bedrifter skal få et voldsomt løft.

4. I Norge i dag dør det flere etniske nordmenn enn det fødes og fraflyttingen og befolkningsnedgangen vi ser i Nordnorge må snus øyeblikkelig. Selv i Hammerfest og Alta har de en befolkningsnedgang, og mange små kommuner i Finnmark og Troms er hardt rammet. Det er en rystende og sjokkerende utvikling. Det må et vedtak til i Stortinget på konkrete tiltak for å snu utviklingen øyeblikkelig.

5. Enkeltmennesket må blomstre for at et samfunn skal blomstre. Enkeltmennesket må trives for å ha det bra. Et godt sosialt liv og jobb er helt essensielt for å kunne blomstre som enkeltmenneske. Jobb og sosiale møteplasser er et nasjonalt ansvar - fordi det er så viktig.

Stortinget må vedta med lov om at alle i Finnmark og Troms skal ha jobb, og at konkrete tiltak og investeringer for å sikre et godt sosialt liv skal gis via øremerkede statlige midler. Det er snakk om livskvalitet og god helse. Livsviktig. Folkehelse er et statlig ansvar.

  • Folk lokkes til Finnmark og Nord-Troms med lovnad om etableringstilskudd og nedskriving av studielän. Men det som står med liten skrift er at man må bo i disse kommunene i mer enn ett år før nedskrivingen av studielånet kan starte, og etableringstilskudd tilfaller de i 100% stillinger. Videre er boliger ikke lett å oppdrive, og Staten må selvsagt inn med store investeringer i fine og gode boliger i hele Finnmark og Troms. Man kan ikke bo og trives uten en skikkelig plass å bo.
  • Alle de lave stillingsprosentene man ser som utlyses i Finnmark og Troms er meningsløse. Ved lave stillingsprosenter tvinges man til NAV og sosialkontoret og man tvinges til å søke om botilskudd. Denne "ordningen" må forbys med lov. En jobb er for å tjene penger og ha et godt liv.

Nå må alle kloke hoder i Finnmark og Troms komme sammen i regelmessige møter for å løfte Finnmark og Troms til å bli verdens beste region å bo i og verdens ledende region på alle måter.

Det er ingen tid å miste. Det er bare å brette opp ermene og heve anker.