- Å lytte er en kunst, det er helt tydelig

Lars Helge Jensen er litt oppgitt over hvordan saken om hans utspill ble fremsatt, og mener at dette var tatt ut av sammenheng.