Himmel og helvete i norske fiskerier

Av

Riksrevisjonen leverte nylig en rapport om kvotesystemet for fiskeriene. Rapporten har fått bred omtale og vakt sterke reaksjoner, også i Finnmarksposten. Ut fra støynivået høres det ut som "alt" går til helvete, mens vi egentlig er på vei oppover.