(iFinnmark)

Det er mange retoriske spørsmål som kan stilles etter at regjeringen tirsdag kom med nye tiltak for å stoppe smittespredningen. De skal vare til over påske, 12. april. Det spesielle er at reglene gjelder for hele landet, uten unntak, ikke bare der det er smitte. Reaksjonene er selvsagt kraftige, spesielt i nord.

– Jeg vet at dette vil vekke reaksjoner der det knapt har vært smittetilfeller tidligere, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen. Det var ingen dristig spådom.

Ifølge Folkehelseinstituttet er 80 prosent av all smitte i Oslo og de nærmeste kommunene. Dette var bakteppet da myndighetene for kort tid siden mente at det ikke var noe poeng i å stramme inn i områder langt unna. Statsminister Erna Solberg uttalte til NRK at man ikke får mindre smitte av å ha veldig strenge tiltak der det ikke er smitte.

Nå er man altså kommet til motsatt konklusjon. Det innføres full skjenkestopp, noe som fører til at det meste av uteliv stenger ned. De ansatte blir nok én gang permittert, slik de har vært flere ganger tidligere. Også bedriftene rammes hardt.

«Dette er bare helt tragisk. Helt forferdelig. For oss er det permisjonskostnadene som er dyre. Dette er en dugnad, og da skal alle være med å bidra, og da synes jeg storsamfunnet skal ta den kostnaden. Man kan ikke kalle det dugnad og skyve regningene over på oss», uttalte Henning Hoftaniska på Opticom i Vadsø etter at de nye forskriftene ble klare tirsdag.

Mange av serveringsstedene i Finnmark er skjøre virksomheter som allerede sliter med å holde hodet over vann. At regjeringen nok en gang skal legge stein til byrden, uten at det foreligger noen tungtveiende smittefaglig grunn, er en hån mot disse bedriftslederne og deres ansatte.

Myndighetene begrunner innstramningene med at dagens tiltak ikke har vært tilstrekkelig til å stanse smitteøkningen. Det har vært utbrudd på stadig nye steder, som i Ålesund der man stengte ned i helga. Også press på sporingskapasiteten i kommunene, og frykt for et presset helsevesen, gjorde at helsemyndighetene endret rådene.

– Smittesituasjonen har blitt mer ustabil. Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig. Det er lett å skjønne reaksjonene der det ikke er smitte, men vi har sett hvor fort det kan endre seg. Bare se til Ålesund, uttalte Høie til NTB.

Dette holder ikke. I områder uten smitte bør avgjørelsen overlates til lokale og regionale helsemyndigheter. Det siste året har vist at kommunene, i samråd med fylkeslegen, ikke har nølt med å ta smittefaglige grep når smitte er oppdaget.

Det store problemet er at myndighetene ikke har grepet inn overfor årsaken til disse utbruddene, nemlig reiser. All smitte som er kommet til Finnmark, skyldes reiser, mange av dem helt unødvendige. Og de fleste smittebærerne har kommet fra det sentrale Østlandet.

Først nå har myndighetene strammet inn overfor utenlandsreiser. Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser, må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Men dette trer i kraft først fra midnatt natt til mandag 29. mars. Det skulle kommet for mange måneder siden. Vi har fått rystende beretninger om at veldig mange går rett forbi teststasjonene. Og vi har ikke minst hatt flere tilfeller der reisende fra utlandet har kommet med smitte til Finnmark.

Bestemmelsen som nå innføres, er for øvrig ikke klar nok. Hva er nødvendige utenlandsreiser? Dette nåløyet må være lite. Og det må selvsagt være forsvarlig oppfølging av også disse reisende. Men slik er det ikke i dag, og vi har ikke sett at det er kommet signaler om det heller.

Det er også høyst nødvendig med innstramming i forhold til innenlandsreiser. Kommunene i Finnmark bør vurdere å gjeninnføre en variant av den såkalte søringkarantenen, om enn ikke på samme måte som i starten i fjor med grenseposter. I det minste bør de si klart fra at de ikke ønsker besøk fra områder med mye smitte, slik Tromsø-ordføreren har gjort. Næringslivet må få unntak, men ikke gjennom totalt frislepp. Det må være krav om munnbind og god avstand til andre, døgnet rundt.

Tirsdag kom en skremmende melding fra Kirkenes sykehus. To pasienter var i isolasjon og 15 ansatte i karantene på grunn av en helsearbeider som hadde vært på reise innenlands. Det er uforståelig at vedkommende kunne gå rett i arbeid på sykehuset uten at negativ test forelå. Selv om det ble brukt munnbind, føles det ikke betryggende med nærhet til pasienter og andre ansatte.

Det er strenge regler for folk som skal på sykehus. Og pårørende får ikke besøke pasienter der. Slik bør det også være, men med unntak for fødsler og kritisk syke.

Smittesituasjonen i landet, spesielt i Oslo-området, gjør det nødvendig med kraftigere lut overfor dem som vil reise innenlands. Det holder ikke med myndighetenes anbefaling. Den er som følger:

«Alle unødvendige reiser bør utsettes med unntak av reiser til og fra arbeid når det ikke er mulig med hjemmekontor, reiser hjem til familien for studenter uten familie der de studerer og reiser til hytte og fritidsbolig sammen med egen husstand.»

Det er lett å ha forståelse for studenter og andre som vil hjem på påskeferie. Men hvis de studerer på sentrale Østlandet eller andre steder med mye smitte, bør de avstå fra å reise. Slik statsminister Erna Solberg har bestemt seg for. Hun og familien drar ikke til Bergen som planlagt, men blir i Oslo.

Et annet poeng er at slike påskegjester ofte liker å frekventere utesteder for å treffe kjente. Dette er et argument for skjenkestoppen, uten at vi har sett myndighetene bruke det. Spørsmålet er imidlertid om det rettferdiggjør skjenkestoppen. Fram til nå har utestedene vært åpne kun til klokka 22. Det har ført til langt tryggere forhold med tanke på smitte.

Det er utvilsomt fare for at folk i områder uten smitte, ikke vil ha nødvendig respekt og forståelse for de strenge smittevernreglene, og derfor ikke vil følge dem. Dette advarer vi på det sterkeste mot. Smittesituasjonen i andre deler av landet, i kombinasjon med nærmest fritt fram for å reise, gir all grunn til forsiktighet. Vi finnmarkinger har sluppet relativt billig fra pandemien så langt. La det fortsatt være slik. Hold avstand og bruk sprit. Håndsprit!

Til slutt nok ett retorisk spørsmål flere har stilt: Er det noen som tror at de hadde stengt ned på Østlandet, om det bare var i Finnmark eller Nord-Norge det var store smitteutbrudd?