Holder koken selv om bruket er stengt - Nå venter 1,5 millioner kroner

Foldalbruket i Kjøllefjord får 1,5 millioner i midler fra Fylkeskommunen. Det kommer godt med, sier avdelingsleder Liv Jorunn Lauritsen Nygård som er på jobb i 3 minusgrader. Men midlene skal ikke gå til å skru opp varmen på bruket.