Dette har kostet 15.4 millioner, og det er ikke ferdig. - Frustrerende sier ordføreren

Saken om kirkegården var tema under formannskapsmøtet i dag. Denne saken frustrerer ordføreren i Nordkapp som sier klart og tydelig at slik som dette kan vi ikke ha det.