Kirkegården er ubrukelig til gravlegging:- Må graves opp på nytt

Rådmann i Nordkapp, Raymond Robertsen, har lagt frem en rapport om den nye kirkegårdsdelen ved kirkegården i Honningsvåg. Her konkluderes det med at området er ubrukelig til gravferder slik tilstanden på området er i dag. Dette vil koste store summer for Nordkapp kommune å ferdigstille.