Kantina fortsatt stengt: - Vi må bruke voksenressursene andre steder på skolen

På grunn av økonomi måtte man hallveis i forrige skoleår, stenge kantinetilbudet ved Honningsvåg skole. Dette er fortsatt stengt og rektoren skulle ønske at de kunne få tilbudet opp å gå igjen.