Lager loppemarked til inntekt for Klippen og svømmeklubben

Tone-Helen Dahlslett og Nelly Ann Fredriksen Sagvåg har satt seg som mål å arrangere loppemarked i Honningsvåg. Inntektene de får fra dette, skal gå uavkortet til Nordkapp Svømmeklubb og Klippen U&IL.