Åtte ganger siden 1990 har butikken byttet navn, eller «brand». Nå gjør de det igjen.

- Dette gleder vi oss til sier innehaver Per Gunnar Uttakleiv.