Ønsker samarbeid med frivilligheten i Nordkapp kommune

Hovedutvalg oppvekst velferd og kultur hadde møtet på rådhuset hvor sak Framdrift Ung i Nordkapp var på listen over saker.