Høy vannstand ventes- oppfordrer båteiere til å slakke på tampan

Vannstanden er høy rundt kaiene på Magerøya, men bedriftseierne som har sine bygninger "i fjæra" er ikke engstelig for dette. Derimot oppfordrer Nordkappregionen Havn eierne av båter på Magerøya til å sjekke sine fortøyninger.