Gå til sidens hovedinnhold

Høyre er velgernes forsvarsparti

En undersøkelse i Forsvarets Forum viser klart at Høyre har størst troverdighet i forsvarspolitikken. Det skyldes systematisk satsing på Forsvaret gjennom åtte år i regjering.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den pågående oppbyggingen av Forsvaret har tydeligvis ikke gått folk hus forbi. I Forsvarets Forums undersøkelse denne uka, svarer hele 28 prosent at Høyre er mest opptatt av Forsvaret. Til sammenligning svarer ti prosent Arbeiderpartiet. Kun fire prosent mener Senterpartiet er mest opptatt av Forsvaret.

Høyres posisjon i forsvarspolitikken skyldes troverdig og langsiktig satsing på Forsvaret siden 2013. Da vi overtok regjeringsmakten, var Forsvaret på vei inn i en styrt avvikling. Mange av hovedkampsystemene hadde nådd sin levealder. Ammunisjons- og reservedelslagre var under kritisk minimum. Vedlikeholdsetterslepet var på mange milliarder. Fregattene lå til kai, Heimevernet øvde knapt.

Det måtte handles. For det første måtte det Forsvaret vi har, settes skikkelig i skikkelig stand. Vi har brukt mange milliarder på å bygge opp beredskapslagre, øke vedlikeholdet og gjøre materiell klart til strid. For det andre måtte vi øke aktivitetsnivået i alle forsvarsgrener. Marinen seiler nå mer i nord, alle Heimevernets soldater øver årlig, og Hæren gjennomfører store øvelser sammen med våre allierte. Forsvarets operative evne er blitt betraktelig bedre. Den tredje hovedprioriteringen er nå godt i gang: Nytt materiell fases inn i stort omfang. Vi anskaffer jagerfly, maritime overvåkingsfly, ubåter, artilleri, kampluftvern, radarer og stridsvogner.

Samtidig som vi har satt Forsvaret i stand, er sikkerhetssituasjonen forverret. Utviklingen krever et større forsvar. I fjor fikk vi på plass den første langtidsplanen siden 80-tallet som legger opp til at Forsvaret skal vokse. I 2028 skal Forsvaret ha 2200 flere ansatte, 3000 flere vernepliktige i førstegangstjeneste og flere reservister. Høyre er og forblir garantisten for denne opptrappingen.