Hun er bare litt uvel

Camilla Strandskog og Mari Holm Lønseth (H), stortingsrepresentanter og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen.

Camilla Strandskog og Mari Holm Lønseth (H), stortingsrepresentanter og medlemmer av helse- og omsorgskomiteen.

Av

I likhet med romtemperaturen på kontoret du sitter på, er ofte både symptomsjekk og helseutstyr tilpasset menn. Vi er derfor glade for at regjeringen nå setter kvinnenes helse på dagsorden, gjennom en ny offentlig utredning av kvinnehelse.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.En av de vanligste dødsårsakene blant kvinner er hjerteinfarkt. Men visste du at symptomene på et infarkt kan arte seg ganske forskjellig mellom kvinner og menn? Tyngdefølelse i brystet, kvalme og svette kan like godt være tegn på et hjerteinfarkt. Hun var kanskje ikke bare litt uvel?

Når man først får behandling er det med hjertemedisiner som i hovedsak er laget for menn. Da hjertemedisinene som brukes i Norge i dag ble utviklet, ble de i stor grad testet ut på menn.

En av hovedgrunnene til at kvinnens helsetjeneste er dårligere enn mannens er fordi vi ikke har nok medisinsk kunnskap. I forskningen er det fortsatt i hovedsak mannens kropp som er norm.

Dette gir oss to problemer. For det første har sykdommer som oftest rammer kvinner tradisjonelt fått mindre oppmerksomhet.

For det andre er det også slik at kvinner og menn kan ha ulike symptomer på samme sykdom. Ofte kan mer diffuse symptomer medføre at kvinner faller mellom to stoler, og ikke får den helsehjelpen de trenger.

Derfor er jeg glad for at regjeringen 4. mars annonserte at de setter i gang en ny offentlig utredning (NOU) om kvinners helse.

Det er viktig for å finne forskjeller, og sette søkelys på kvinners fysiske og psykiske helse. I tillegg må vi fortsette satsingen på forskning på kvinners helse gjennom Forskningsrådet. I 2017 ble det utlyst 60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse gjennom Forskningsrådet.

I 2013 var 35 % av sykehusenes forskningsprosjekter ledet av kvinner. I 2017 var andelen økt til 52 %. Det er for tidlig å si noe om resultatene enda, men prosjektene vil gi oss mer kunnskap om psykisk helse, innvandrerkvinners helse, kreft og svangerskap/fødsel.

Du leser kanskje dette innlegget på en iphone. Den er utviklet for en mannshånd, og da hjelpemiddelet «Siri» ble lansert, var hun i stand til å finne steder du kan kjøpe Viagra, men ikke finne veien til et voldtektsmottak.

Problemstillingen stikker dypt, men vi må begynne med helsa vår.

Vi kan ikke akseptere at kvinners helse behandles på mannens premisser. Vi må forske mer på kvinnehelse. For min og din helse, og for vår skattefinansierte felles velferd.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags