Hva vil politisk ledelse med næring?

Av

Man kan være uenige i måten man skaper verdi på, men vi bør spille på lag med næringslivet som skaper disse verdiene både i samfunnet generelt og i kommunene rundt oss, og nå mer enn aldri, skriver Sharon Fjellvang og Sirin Figenschou Høyen i Nordkapp Høyre.