For en tid tilbake hadde Ingalill Olsen et leserinnlegg der hun stilte spørsmålet «Hva skal Finnmark leve av?». Hun etterlyste en bred og offentlig debatt for å sikre en god og målrettet utvikling av Finnmark. Det samme spørsmålet må vi stille oss her i Nordkapp som er en viktig kommune med et bredt næringsgrunnlag i Finnmark.

Hvor ønsker vi at vi som samfunn skal være i 2050?

Befolkningsutviklingen er nedadgående i distriktene, også i Nordkapp. Den har dessverre skutt fart de siste årene. Vi som fortsatt bor i kommunen har nok et blikk på det som er positivt, for noe må det være som holder oss her. Det kan være gode tilbud til befolkningen i alle livsfaser, et rikt kulturliv, en god bredde i næringslivet og ikke minst varierte arbeidsplasser.

Alle disse områdene er vi gode på i Nordkapp, men dessverre ser en nå at det går i feil retning på mange områder. Grunnen til dette er nok sammensatt, men kan skyldes sentralisering, en pandemi over snart 2 år og en presset politisk og økonomisk situasjon der det har vært vanskelig å prioritere tiltak som gir gode, målrettede og langsiktige effekter.

Etter min mening er vi nødt til å jobbe mer fremtidsrettet i Nordkapp.

Vi må diskutere hva som må til for å snu trenden der det i dag går i feil retning og hvilke tiltak vi må sette inn for å snu dette.

Hvordan skal vi snu den negative trenden innen reiselivet slik at vi møter det på en best mulig måte når pandemien er på hell?

Hvordan skal vi videreutvikle den positive trenden innen fiskeri for å legge tilrette for mer aktivitet og arbeidsplasser?

Hvordan skal vi komme i dialog med næringslivet for å høre hva de trenger for å drive «business» fra toppen av Europa?

Hvordan skal vi legge tilrette for nye næringer og arbeidsplasser innen det private og offentlige?

Hvordan skal vi få ungdommen til å bli, ta riktige utdanningsvalg som fører til at vi får dem tilbake etter endt utdanning?

Spørsmålene er mange og flere står i kø. Det jobbes nok på flere av disse områdene fra kommune, politiske miljøer og næringsliv allerede. Men bør vi ikke jobbe mer målrettet med dette over tid slik at det gir en best mulig og langsiktig effekt?

Nordkapp kommune er rik på arbeidsplasser innen reiseliv, fiskeri, servicenæringer og det offentlige.

Jeg tror ikke Nordkapp kommune på noen måte kommer til å dø ut, men jeg frykter at det blir en kommune der arbeidskraften innen reiseliv og fiskeri i større grad må importeres etter ulike sesonger som følge av en negativ befolkningsutvikling. Dette kan bli en realitet om vi ikke klarer å snu den trenden vi er inne i akkurat nå.

Vi kan når vi vil i Nordkapp.

Vi har gått i fakkeltog når det politiske klimaet var på det verste. Vi mobiliserte når det var foreslått dramatiske kutt i den videregående skole. Men vi agerer gjerne når det er litt for sent. Om vi klarer å jobbe mer målrettet med en tanke om hvordan vi ønsker at samfunnet skal se ut i fremtiden, så slipper vi kanskje å gå så ofte i fakkeltog og kjempe for saker når det allerede kan være for sent.

Vi må ikke miste trua på oss selv, da vil slaget være tapt.

Vi må mer på offensiven. Vi må stå fremst i skoene med et skarpt fokus på å forme fremtiden. Det gjelder politisk og kommunal ledelse, det gjelder reiseliv, fiskeri og annen næring der alle har sine roller. Klarer vi dette kan vi etterhvert danne grunnlaget for en målrettet utvikling av Nordkapp som samfunn på samlede og felles premisser.

Det aller beste hadde vært om vi hadde klart å stå samlet når vi skal forme fremtiden til Nordkapp. Vi kan ikke sable hverandre ned og gå til angrep på person eller parti når vi er uenige om sak i debatter og sosiale media. Vi kan ikke vri på hverandres meninger og tolke de opp mot hva som er gjort tilbake i tid. Skal vi forme fremtiden må lytte til hverandres argumenter, gi og ta, og komme frem til gode løsninger for oss som samfunn. Vi må heie på hverandre og løfte fram de som virkelig får det til, og om de enda til tjener penger så er det også vel og bra.

Klarer vi dette kan vi stå stødig i 2050, klappe hverandre på skulda og være stolt av hva vi har fått til - sammen - i Nordkapp, av Nordkapp, og til det beste for Nordkapp som samfunn.

Det er vel det vi alle vil?