Lærerstreiken fortsetter etter at meklingen i helga endte uten resultater. Snart er nesten 8500 lærere i streik for ei lønnsøkning som gjør at lærerne kan henge med andre i offentlig sektor. Uten ei slik lønnsøkning blir yrket enda mindre attraktivt og bruken av folk uten godkjent lærerutdanning kan komme til å øke. Men denne streiken er også viktig for barnehagelærere!

Skolen og barnehagen har mange av de samme utfordringene. I barnehagen er det også stor mangel på kvalifiserte lærere og det har vært en langvarig kamp for å øke lønnsnivået til barnehagelærere. Vi har en felles arbeidsgiverorganisasjon i kommunesektoren som ikke tar lærerprofesjonen på alvor.

Hvis ikke kompetanse og utdanning er viktig hos lærere i skolen, hvorfor skal det da være viktig i barnehagen? Streiken er også en profesjonskamp, både for lærere i skolen og barnehagen! Lærerne i skolen, som nå tar kampen for å beholde lærerne og sikre framtidig rekruttering gjennom økt lønn, kjemper derfor også en indirekte kamp for barnehagelærerne. De kjemper for anerkjennelse fra vår felles arbeidsgiver, for at lærernes kompetanse og utdanning faktisk er det viktigste for kvaliteten for norsk skole og barnehage.

Ifølge KS er ikke mangelen på kvalifiserte lærere særlig dramatisk i hverken skoler eller barnehager. KS mener at barn og elever ivaretas på en god måte av vikarer som mangler utdannelse. Ergo betyr det lite om man har eller tar utdanning som lærer. Jobben kan utføres av andre, og langt billigere arbeidstakere, ifølge KS.

Planleggingstiden i barnehagen har vært uforandret i 50 år og Utdanningsforbundet har, uten resultat, kjempet lenge for økt tid til planlegging. Vi jobber for bedre lønns- og arbeidsvilkår for barnehagelærerne og for å få innført seniortiltak. Sykefraværet er skyhøyt, og avgangsalderen til barnehagelærerne er på rundt 60 år. Å forbedre bemannings- og pedagognormen, er en av våre viktigste saker, fordi vi vet at det er til det beste for barn og de ansatte. Men det ser ut til at KS avviser de fleste tiltak som kan heve kvaliteten i barnehagen og gjøre yrket mer attraktivt.

Hvordan vil norsk skole og barnehage se ut i framtida, når stadig flere lærere slutter og søker seg vekk fra yrket, og når søkertallene til læreryrkene går kraftig ned? Er dette en situasjon våre politikere ønsker?

I den pågående streiken er det lønna til undervisningspersonell med høy utdanning og lang ansiennitet det står om, men det er i realiteten en større kamp, en kamp om framtiden til våre barn fra de starter i barnehage til de går ut i yrkeslivet!