(iFinnmark)

– Som lokalavis, har vi alltid vært opptatt av det som skjer i samfunnet rundt oss. Vi heier på dem som bruker tiden sin på å gjøre hverdagen bedre for andre. Derfor er det så gledelig å kunne bidra til at flere positive tiltak blir realisert, sier ansvarlig redaktør Anniken Renslo Sandvik i Finnmarken.

Sammen med Finnmark Dagblad og Finnmarksposten, skal avisen nå dele ut 600.000 kroner til allmennyttige tiltak i regi av lokale lag og foreninger i Finnmark. Foreninger og organisasjoner blir nå invitert til å søke om støtte til blant annet aktivitets- og fritidstilbud for barn og unge, med søknadsfrist 25. mars. Søknadene sendes inn i en elektronisk portal.

– Vi håper på mange gode søknader om støtte til tiltak som vil komme mange til gode i de respektive lokalsamfunnene, sier Geir Håkonsund, ansvarlig redaktør i Finnmark Dagblad.

Når søknadene har kommet inn, skal redaktørene i Finnmarken og Finnmark Dagblad bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Styrker lokale bånd

Amedia-aviser over hele landet skal gjøre det samme, noe som betyr at totalt 73 lokalaviser skal dele ut 25 millioner kroner. Konsernsjef Are Stokstad sier målet er å styrke det tette båndet mellom mediehus og lokalsamfunn.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og alle som bor i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier han.

Han mener utdelingen er en måte å gi noe tilbake til lokalsamfunnene på.

– Våre lokalaviser jobber for å skape gode lokalsamfunn. De speiler og utvikler lokal kultur og identitet. Lokalavisene er en viktig og positiv kraft i utviklingen av det som skjer i sitt dekningsområde, sier han.

Resultat av gode resultater

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som kjøpte Amedia for fire år siden. I forbindelse med kjøpet ble Amediastiftelsen opprettet for å ivareta eierskapet, og kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB.

Konsernsjef Are Stokstad forteller at det er Amedias gode resultater i 2018 som gjør at Sparebankstiftelsen DNB nå kan stille 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter i lokalsamfunnene.

Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål. Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder seinere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.