Honningsvåg trenger en tidsmessig svømmehall. Den burde for lengst vært på plass. Men man må da ikke glemme historia og overkjøre eksisterende byplan fra 1948 med å tette igjen den åpne, fine festplassen som er omkranset av signalbyggene rådhuset, Turn og kirka.

Honningsvåg har fremdeles beholdt mye av særpreget fra gjenreisinga. På 1990-tallet ble Gjenreisingsbyen Honningsvåg valgt som Nordkapp kommunes kulturminne i det stor verneprosjektet Fotefar mot nord.

Rådhusplassen eller Festplassen som den heter i byplanen av 1948, var et hovedelement i gjenreisningsplanen for Honningsvåg. Fremdeles er det en stor, åpen plass som fremhever bygningene og landskapet rundt.

Slik den nye svømmehallen er plassert tetter den igjen en stor del av plassen og skygger for Rådhuset som nærmest blir skjøvet ut av plassen og sammenhengen.

Arkitekten som presenterte utkastet til ny svømmehall på folkemøte forrige uke kalte konsekvent Rådhusplassen for tomta.

Rådhusplassen, eller mer korrekt Festplassen er ikke en tomt. Det er et torg, en offentlig plass i byrommet, stadfestet i reguleringsplanen for 1948. Altså for over 70 år siden.