Alle skal ha fått Internett og tv-signaler tilbake

Sarnes har vært fri for tv-signaler og Internett siden mandag. Nå er ny kabel på plass.