Poenget med leserinnlegget til Nordkapp Ap var å få en diskusjon om blant annet skulle det være krav til noen av kommunens nøkkelstillinger at personene som besitter disse også må bo i Nordkapp. Hvorfor? Jo fordi, som det står i innlegget;

"De viktige små samtalene, observasjonene, stemningen og nærværet mangler. Dermed kan samspillet mellom kommuneledelsen og lokalsamfunnet man skal tjene, bli vanskelig og mangelfullt. Slikt skaper usikkerhet på flere plan. Derfor bør det være et krav i kommunen at alle sentrale ledere skal bo i kommunen og være tilstede på sin arbeidsplass i arbeidstiden".

Men, dessverre. Ordføreren ønsker ikke noen debatt. Snarere kaller han spørsmålene AP stiller for «usanne påstander» og beklager dette. Mulig at ordføreren ser det slik. Han sitter jo tett på administrasjonen til daglig og har sin oppfattelse. En slik avvisning er å gå i vranglås, og nekte for å innse at kommunen har utfordringer. Se i postjournalen hvor Statsforvalteren purret på kommunen flere ganger og etterlyser svar i visse saker. Her er noe som ikke fungerer.

Det kan hende at påstanden om at «administrasjonen ikke respekterer innbyggerne» ble for spissformulert. Det er bare å beklage om noen føler seg personlig berørt. Det er jo rollene i det kommunale system det siktes tid. Poenget var imidlertid å uttrykke en viss frustrasjon som er i lokalsamfunnet over nettopp manglende svar i visse saker, og manglende oppfølging av vedtak fra kommunestyret.

Derfor må vi bare beklage at ordfører avviser problemstillingen.

Nettopp nå når det skal rekrutteres en ny kommunedirektør er tiden perfekt for å drøfte hvilke vilkår som skal gjelde. Skal det være «boplikt» i kommunen, eller holder det at personen i denne viktigste nøkkelstillingen i kommunen bor andre steder og har en hybel i Nordkapp kommune?

Dernest mener vi det er på sin plass å drøfte hvordan vi – et felle ansvar – skal komme på offensiven i Nordkapp. Kommuneorganisasjon er en hovedmotor i lokalsamfunnet. Den må gå jevnt og sikkert for at resten av lokalsamfunnet skal gå rundt og ha gode rammebetingelser. Kommunikasjon, gjennom debatter og åpenhet, er et viktig smøremiddel for at alle tannhjul skal gå fint rundt.

Ordfører sitter bokstavelig talt med «oljedunken» som kan smøre hjulene. Derfor utfordrer vi deg, Jan Olsen, til å delta i debatten. Også de andre partier utfordres.

Kom med deres syn i denne viktige saken.