Det har FrP fått gjennomslag for i budsjettenigheten på Stortinget. Vi håper det fører til at flere kommuner lar eldre velge hvem som skal gi dem omsorgstjenester. Belønningsmidlene kan kommunene bruke til akkurat det de ønsker.

Frihet for enkeltmennesket er en grunnleggende verdi for Fremskrittspartiet. Derfor vil vi flytte mer makt fra politiske eliter til folk flest. Hvert enkelt menneske er bedre i stand til å bestemme hva som er rett for seg og sine nærmeste. Det endrer seg ikke når man blir eldre og pleietrengende. FrP vil ha flere kommuner som anerkjenner at eldre mennesker klarer å bestemme selv.

Fremskrittspartiet ønsker et mer variert omsorgstilbud i kommunene og reelle valgmuligheter for eldre, pleietrengende mennesker, særlig innen hjemmesykepleie og blant sykehjem. Fritt brukervalg handler om å la hver enkelt selv velge hvilken aktør som skal levere omsorgstjenester til dem, offentlig eller privat. Kommunen vil fortsatt ha ansvar for at tjenesten er forsvarlig og at brukerne får de tjenestene de har krav på.

Det burde være en selvfølge at de eldre selv skal få lov å bestemme hvem de vil ha sine omsorgstjenester fra. Kommuner som innfører fritt brukervalg i hjemmetjenesten eller sykehjem kan få 500.000kr i belønning for det.