Innkalte til ekstraordinært formannskapsmøte: Skal bruke konsulent for å bedre klimaet mellom politikerne og administrasjonen

Har startet prosessen for et bedre samspill på rådhuset.