Nordkapp Senterparti er veldig glad for det innbyggerforslaget som er sendt inn til Nordkapp kommune av organisasjonen JA til kontanter på vegne av innbyggere i Nordkapp kommune.

Senterpartiets medlemsmøte 9. juni 2022 i Nordkapp har tydelig uttrykt viktigheten av at denne saken må til behandling i kommunestyret før sommeren. Samtidig må det stilles krav til bankene om å tilby faste bankdager i Nordkapp kommune. Mange eldre og andre brukere har vanskelig for å få utført banktjenester.

Kontanter er en viktig del av samfunnssikkerheten, og en viktig del av beredskapen når og om digitale systemer svikter. Vi har nylig (16. mai) fått erfare at det kan skje. Da førte en svikt hos en leverandør av kortterminaler til at kortbetaling ble umulig. Det var også da steder hvor VIPPS løsningen ikke fungerte. Da var det bare kontanter som var mulig betalingsmiddel. Når det da ikke er noen steder å ta ut kontanter førte det til stor frustrasjon hos folk. Det er derfor et behov for minibanker som har egne løsninger og reserveløsninger. Minibanker er mer pålitelig enn uttak av kontanter i butikk.

Senterpartiet vil berømme de butikkene i Honningsvåg som raskt forsøkte å avhjelpe situasjonen når minibanken ble lagt ned fra 1. januar i år. Hos Extra som ikke har avtaler med banker, er det for eksempel mulig å ta ut 3 000 kroner per handel. På Joker kan man sette inn penger når man har laget avtale om det, og det kan tas ut inntil 10 000,- så lenge det er kontanter i kassa. Men denne tjenesten er ikke tilgjengelig for utenlandske kredittkort.

Det er viser seg at det fortsatt er mange mennesker som ikke har tilgang til digitale løsninger og dermed ekskluderes når minibanker fjernes. I Nordkapp er det i tillegg til den voksne lokalbefolkningen både turister, ungdommer og fremmedarbeidere som bruker kontanter.

Det store engasjementet i denne saken viser at for befolkningen i Nordkapp kommune er kontanter et viktig betalingsmiddel og i aller høyeste grad fortsatt relevant.

Senterpartiet mener at kontanter fyller en viktig rolle i samfunnet. Finansdepartementet har nå tydeliggjort bankenes plikt om å tilby kontanttjenester. Etter en ny forskrift skal den enkelte bank sørge for at kundene har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Kravene som blir innført gjennom ny forskrift fra 1. oktober 2022 fjerner all tvil som måtte være om dette. Det er likevel opp til bankene om de vil tilby kontanttjenestene selv eller delta i fellesløsninger som for eksempel «Kontanttjenester i butikk», har finansministeren sagt.

Vi vil arbeide for at det ikke skal være slik at kontanter er mer kostbart for butikker i Nordkapp siden banken har sentralisert sine tjenester. Nå er det gebyr både ved bestilling av penger og når mannskap fra Nokas skal bringe penger ut av kommunen. Vi mener banken må tilby like billige løsninger i distriktene som det tilbys i sentrum.

Vi vil at Nordkapp kommune gjør en snarlig henvendelse til bankene med mål om at det etableres så raskt som mulig et minibank-tilbud og faste bankdager i Honningsvåg.