- Jeg ser ingen grunn til at Olsen skal ta meningene fra sentrale aktører som kritikk, tvert imot

Av

Jan Moten Hansen, regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, svarer i dette debattinnlegget på ordførers betraktninger om saken angående ny drift av FOT-ruter.