- Jeg synes kommuneledelsen er arrogant mot folket i distriktene

- Viktig at skolen overlever, sier bygdelagsleder Leonora T. Johansen i Gjesvær.