Med SV i posisjon har mange gode tiltak og prosjekter (nye og gamle) blitt gjennomført og ferdigstilt i denne perioden. Dette til tross for at mye tid og ressurser har gått med til diverse rettssaker, som følge av at Rica/Scandic stevnet Nordkapp kommune for retten. I tillegg kom Corona-epidemien, som resulterte i tilnærmet unntakstilstand i to år.

Her er noe av resultatene i perioden:

 • Vedtatt bygging av omsorgsboliger for unge med sammensatte behov
 • Vedtatt områdeplan for Nordkapp halvøya.
 • Vedtatt sentrumsplan
 • Søkt om deltakelse som pilot for besøksbidrag
 • Nytt kunstgress på Honningsvåg stadion
 • Nye lekeapparater ved Honningsvåg skole (øvre) og Nordkapp barnehage
 • Ballbingen i Nordvågen
 • Flytebrygger i Kamøyvær og Nordvågen
 • Økt beredskap med ny brannbil og brannstasjon
 • Ferdigstilt kirkegården i Honningsvåg
 • Frivillighetssentralen i samarbeid med Nordkapp menighet.
 • Ekstra midler til vedlikehold av kirkebygg
 • Nordkapptrappa har vi vært med på å finansiere
 • Skredsikring
 • Økt midler til næringsfondet
 • Bygdevekstavtalen
 • Vedtatt fjerning av billett- bodene på E69

Vi i SV er klare, og veldig motiverte, til å fortsette å gjøre en god jobb til det felles beste for Nordkapp-samfunnet.

SV tok kampen for allemannsretten slik vi lovet ved forrige valg.

Stem SV - vi lover å fortsatt lytte til folket.

Godt valg!