Jobber med ny forskrift for snøscooterløyper i Nordkapp:- Tidsplanen er stram, men gjennomførbar

Forskrift om snøscooterløyper i Nordkapp kommune oppheves den 19. juni 2021. Dersom kommunen ikke har fastsatt ny forskrift før dette, vil det ikke være noen snøscooterløyper i Nordkapp for vintersesongen 2021/2022.