– Derfor må Johan Castberg i land i Nordkapp

Under Olje og Jazz-konferansen i Honningsvåg holdt fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech en tale hvor han så tilbake på hva olje- og gassnæringa har betydd for samfunnet i Hammerfest og hva det kan bety for områder lenger øst.