Fiskerne har kjempet i mange år for ny havn. I dag fikk de endelig lønn for strevet

Bengt Rune Strifeldt og Marianne Haukland på besøk med penger.