Foreslår å selge Kamøyvær skole på det åpne markedet - igjen

Rådmannen foreslår å selge Kamøyvær og bruke salgsummen på nytt samfunnshus i Kamøyvær.