Finner ikke penger til Kamøyvær

Samferdselsdepartementet har i brevs form avslått Nordkapp kommunes søknad om forskuttering av midler til å starte byggingen av Kamøvær fiskerihavn.