- Kan bli aktuelt å stenge mottakene

FiMil as har sendt ut informasjon til kommunene som står som eiere av selskapet. Her kommer det frem at det blir endringer i rutiner som en konsekvens av Covid-19 viruset.