Skolebygget fra 1954 oppfyller ikke dagens krav – kan koste kommunen minst 46 millioner kroner

En tilstandsrapport viser at Kjøllefjord skole trenger utbedringer på ventilasjon, VVS, elektro, isolasjon og vinduer. Rådmannen anslår at dette kan koste inntil 46 millioner kroner.