Satser på å være inne i nye lokaler før juni

Nordkyn Vekst as har over lang tid vært ute etter lokaler de selv kan eie. De har ved flere anledninger søkt på tomt i Kjøllefjord, men ikke lyktes med å få det. Nå er de endelig igang med renovering av eget bygg.