Klager på vedtak ved tildeling av Covid-19 midler

Cape Marina As i Skarsvåg har sendt klage på vedtaket under tildelinger av covid-19 midler til Nordkapp kommune. De skriver blant annet i sin klage at de mener det er feilaktig vektlegging av bestemmelser i forskrift, samt inkonsekvent vurdering av søknader i samme tildelingsrunde.