Kommunedirektøren anbefaler intensjonsavtale med ASCO Norge AS: - Dette vil generere lokale arbeidsplasser

Nordkapp kommune bør etter kommunedirektørens syn støtte opp om dette initiativet til ASCO Norge og inngå intensjonsavtale. En realisering vil både generere lokale arbeidsplasser, store verdier og bidra i retning av «det grønne skiftet» selvom det blir delvis blått, skriver kommunedirektøren i sakspapirene til Formannskapet.