Kommunedirektøren frarådet Formannskapet på det sterkeste å vedta Løyveplikt for parkering på Nordkapp: - Kan være i strid med forvaltningsloven

Det ble mye debatt rundt sakene som ble sendt ut som tilleggsaker til Formannskapets saksliste like før midnatt. Den ene av de tre tilleggsakene var kommedirektøren veldig tydelig i sin anbefaling om å ikke vedta slik saken står.