Krever lovlighetskontroll av vedtak om bygge- og deleforbud

De tre kommunestyrerepresentantene for Nordkapp AP, Kjell Valter Sivertsen, Kari Lene Olsen og Stine Mari Strifelt, har i et brev til kommunestyret krevd lovlighetskontroll av vedtaket som omhandler bygge- og deleforbudet på Nordkapphalvøya.