Vil be departementet avgjøre ordfører og rådmanns habilitet

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordkapp Senterparti vil be Justis- og beredskapsdepartementet vurdere habiliteten til folkevalgte og administrative ledere i Nordkapp som også har en rolle i FeFo.