Habiliteten rundt klager på vedtaket fra 20. juni skapte en lang diskusjon

Etter at flere klager på vedtaket om reguleringen av områdeplanen på Nordkapp platået som ble vedtatt i kommunestyret den 20. juni, var klagesakene oppe i kommunestyret i dag. Men før man kunne behandle dette, måtte habiliteten til flere av kommunestyremedlemmene diskuteres.