- Denne saken er ikke godt nok utredet

Allerede ved godkjenning av protokoll var debatten og meningsutvekslinger på et hektisk nivå.