- Det er ikke bra hvordan denne saken har utviklet seg

To av NAPs medlemmer som også sitter i kommunestyret har den siste tiden meldt seg ut av partiet. En har meldt seg inn i SV og den andre forteller at han vil stille som uavhengig medlem i kommunestyret.