- Vi håper på et godt og konstruktivt samarbeid

Gratulasjonene strømmer inn til Jan Olsen (SV) som blir Nordkapp kommunes nye ordfører og Tor Mikkola (SP) som blir varaordfører etter at de to partiene er blitt enige om mandatene i den nye kommunestyresammensetningen. En av de som gratulerer, er direktør i Scandic Nordkapp, Hans Paul Hansen.