Vedtok bygge-og deleforbud på Nordkapphalvøya: - Det var viktig å få gjort dette fortest mulig

I kommunestyret i går ble det tatt opp tre ekstra saker. Alle sakene omhandlet Nordkappsaken og her ble det gjort tre vedtak.