Kontrollerte 13 serveringsteder og butikker. Syv fikk anmerkninger

Nordfjeldske Kontroll AS har i september kontrollert 13 serverings og salgsteder for alkohol og tobakk i Nordkapp kommune.