Gå til sidens hovedinnhold

Kor fær folkan våres?

«-Vi ska’ ha folkan vårs hjæm med det samme, så vi får nån å være i lamme…», sang John Edvart Eilertsen på et av musikkshowene på 80 tallet. Til stor jubel. Nostalgien fylte hjertene, tårene var i øyekroken og alle sang med for full hals så taket på den gamle Turn-hallen løftet seg. Men, hva skjer?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kor e folkan våres blitt av? Siste statistikk fra SSB forteller om nok en nedgang. Denne gangen minus 31 i siste kvartal. 3009 personer bor i Nordkapp nå. Før året er omme, er vi under 3000 innbyggere om utviklingen fortsetter. Hva er det som skjer, hvorfor blir vi færre?

De som er opptatt av at vi skal være et visst antall personer i Nordkapp må stille seg spørsmålet. Hvorfor blir vi færre? Vær ærlig med deg selv og med den du snakker med om dette. Hva er det vi mangler i Nordkapp som gjør at folketallet synker?

Gjør det noe at vi blir færre? Ja, helt klart om vi tar et samfunnsperspektiv på spørsmålet. Kommunens inntekt (overføringssystemet) er slik at der teller antall hoder i kommunen oppdelt i ulike årstrinn. Ut fra en komplisert tabell regnes det ut hvor mye kommunen får tilbake av innbetalt skatt og overføring av de inntekter staten henter inn til fordeling.

Poenget er at jo færre vi blir, jo færre kroner i potten til Nordkapp. I neste omgang går det ut over tjenestetilbudet kommunen skal yte overfor innbyggerne. Kommunen er den eneste velferdsyteren som gir tilbud fra vogge til grav. Med færre kroner til disse oppgavene, må politikerne som vedtar budsjettene kutte utgifter. Først og fremst går det ut over antall ansatte som kan yte slike oppgaver.

For eksempel antall ansatte i barnehager, antall lærere, antall sykepleiere i hjemmesykepleien, på sykestua, på Vågenstua hvor det er folk med demenssykdom, helsesektoren og alle de oppgaver en kommune skal yte til sine innbyggere.

Dernest går små budsjetter ut over for eksempel renovering og nybygg av tilpassede lokaler og bygg til våre innbygger. Barnehager, skoler og helse- og omsorgsbygg. En ond sirkel som gir en negativ effekt for hele lokalsamfunnet. Derfor er det viktig at vi ikke mister innbyggere, men i det minste opprettholder – og helst øker antallet.

I tallene fra SSB ser vi at det er født fire barn og død ni personer. Altså et fødselsunderskudd på fem personer. Fødselstallet er lavt. Er det fordi det er få unge i Nordkapp eller er det andre forhold som teller når unge familier tenker på å få barn?

Har vi nok og gode nok oppvekstsvilkår? Føler unge foreldre seg ivaretatt, sett og fulgt opp? Er det møteplasser – babytreff - for unge foreldre, nok plasser i barnehager, skole og SfO. Ligger det til rette for at unge kan få barn i Nordkapp?

De andre tall fra SSB forteller om 33 som flyttet inn og 59 som flyttet ut. En netto minus på 26 personer. Hvorfor skjer det? Er det ikke nok arbeidsplasser i kommunen og vårt næringsliv? Et spørsmål som melder seg er om alle de som jobber i Nordkapp kommune – særlig innen fiskerinæringa – er bosatt i kommunen. Dersom folk som jobber her pendler, altså har bosted i en annen kommune eller land, blir ikke dem registrert i antallet som utgjør regnestykket for Nordkapp. Derfor er det viktig at vi ikke har et «pendlersamfunn» med folk som har adressen i kommunen. Sjekk dette på din arbeidsplass og dem du omgås med. Her er det kanskje noe å gjøre?

Alt i alt så ble vi 31 færre personer i Nordkapp siste kvartal. Dramatisk vil jeg si med bakgrunn i det jeg har nevnt ovenfor. Så tenker du som leser dette: hva gjør dokker som er politikere?

Ja, si det. Hva kan vi gjøre? Fra vår side i Arbeiderpartiet vedtok vi ganske friske tiltak på siste årsmøte. Halvering av prisen på barnehage, SFO og Kulturskole. Det er med på å bedre oppvekstvilkårene i kommunen, bedre økonomien til barnefamilier og gir positiv bolyst. Helst skulle disse tilbud vært gratis.

Flere arbeidsplasser kan ikke vi politikere skape alene. Men i samarbeid med næringslivet. Derfor foreslo vi en kraftig økning av midler til gründervirksomhet – 1 million. Så må det tas tak lokalt for å få nye for flere arbeidsplasser. Det kan skje gjennom dialog og møter med næringslivet, samt gjøre Nordkapp attraktiv for nye etablere utenfra. Omdømmet til kommunen må endres til positiv omtale. Dette kan politikerne gjøre noe med.

Så kan hver av oss som bor her bli kommunens beste ambassadører. Skryte av vår kommune, trivselen, kulturlivet, mulighetene og folket som bor her. Gjør vi det, samt tar med oss de gode innspill, og jobber sammen om tiltakene med vårt næringsliv, har vi muligheter. Det gjelder å stå på for Nordkapp!